ملزومات ازمایشگاهی
%5 استریپ 4تایی0.1 میکرولیتری برند gunster
استریپ 4تایی0.1 میکرولیتری برند gunster
%53,700,000 
3,500,000 تومان
ترازوی آزمایشگاهی بل مدل MW1203i
ترازوی آزمایشگاهی بل مدل MW1203i
43,500,000 تومان
مسترمیکس آماده RT Real-time PCR ، روش Taqman
مسترمیکس آماده RT Real-time PCR ، روش Taqman
1,960,000 تومان
سمپلر متغیر دارگون
سمپلر متغیر دارگون
900,000 تومان
%6 کیت تست سریع تشخیص کرونا
کیت تست سریع تشخیص کرونا
%62,000,000 
1,875,000 تومان
کیت استخراج RNA ویروسی (۱۰۰ تستی )
کیت استخراج RNA ویروسی (۱۰۰ تستی )
2,980,000 تومان
لوله غیر وکیوم سرم حاوی Clot Activator گرانول دار
لوله غیر وکیوم سرم حاوی Clot Activator گرانول دار
695,000 تومان
لوله سرم (Clot activator) غیر وکیوم
لوله سرم (Clot activator) غیر وکیوم
670,000 تومان
لوله سرم بدون افزودنی Plain غیر وکیوم
لوله سرم بدون افزودنی Plain غیر وکیوم
480,000 تومان
لوله سدیمان دستی Sodium Citrate 3.2%) ESR)
لوله سدیمان دستی Sodium Citrate 3.2%) ESR)
595,000 تومان
لوله Sodium Citrate 3.2% (PT-PTT)
لوله Sodium Citrate 3.2% (PT-PTT)
595,000 تومان
لوله سرم (SST) حاوی Gel & Clot Activator
لوله سرم (SST) حاوی Gel & Clot Activator
795,000 تومان
لوله سرم Clot Activator (CAT)
لوله سرم Clot Activator (CAT)
600,000 تومان