کشف زیر نوع های مختلف سلول های بتا تولید کننده انسولین

مطالعه ای جدید بوسیله Markus Grompe از محققین برجسته سلول های بنیادی حاکی از وجود حداقل چهار زیرنوع متفاوت سلول های بتای پانکراسی است.

در این مطالعه که اخیرا در مجله Nature Communication به چاپ رسیده است، دکترGrompe و همکارانش در مرکز سلول های بنیادی Oregon ادعا کرده اند که چندین زیرنوع مختلف از سلول های بتای پانکراسی وجود دارد. وی می گوید برخی از سلول های بتا در آزادسازی انسولین از بقیه سلول ها بهتر هستند و این در حالی است که برخی دیگر بهتر و سریع تر از بقیه بازسازی و ترمیم می کنند. بنابراین، به نظر می رسد که افرادی با درصد های مختلف از این زیرنوع های سلولی به طور متفاوتی به دیابت مستعد هستند. درک بهتر ویژگی های سلوی می تواند کلید طراحی گزینه های درمانی جدیدی باشد و دلیلی باشد برای این مطلب که چرا برخی از افراد به دیابت مبتلا می شوند و برخی دیگر خیر.

دیابت بیش از ۲۹ میلیون نفر را در ایالات متحده تحت تاثیر قرار داده است و این می تواند به دلیل فقدان یا عدم عملکرد مناسب سلول های بتای تولید کننده انسولین باشد که منجر به عدم تنظیم مناسب سطح قند خون می شود. پیش از این تصور می شد که تنها یک نوع سلول بتا وجود دارد. اما استفاده از جزایر پانکراسی یا کلاسترهایی با نزدیک به ۴۰۰۰ سلول منجر به شناسایی چهار زیرنوع مختلف از سلول های بتا شد. دکتر Grompe و همکارانش دریافته اند صدها ژن به صورت مختلف بین این زیرنوع های سلولی بیان می شوند و مقادیر مختلفی انسولین را می سازند. معمولا در افراد مبتلا به دیابت نوع دو درصد های غیر طبیعی از این زیرنوع های سلولی دارند که پیشنهاد کننده نقش احتمالی این سلول ها در این بیماری است. برای تعیین این که چگونه اشکال مختلف دیابت یا سایر بیماری ها، زیر نوع های سلولی جدید را تحت تاثیر قرار می دهند و این چگونه محققین می توانند از مزایای این تفاوت برای ایجاد درمان های جدید استفاده کنند، نیاز به مطالعه بیشتر است.